Bildspel 4


Montage

I monteringshallen inryms en arbetsstation för specialsvetsning samt testmöjligheter av kromatografi kolonner. Monteringshallen, med övertryck för ökad renhet, är utrustad med ett system för ren luft samt avjoniserat vatten som används vid test av kromatografi kolonner och övriga system.