Bildspel 6


Leverans

Texor utför materialtester på allt inkommande gods enligt ett slumpmässigt schema. Allkontroll av inkommande gods sker alltid då en ny leverantör körs in. Under produktion sker löpande tester och provtagning med protokoll.