Bildspel 1


Konstruktion

I och med förvärvet av Zetterströms Rostfria fick Texor tillgång till egen konstruktionskompetens och -kapacitet. I Zetterströms finns fem konstruktörer som tillsammans har mer än 20 års samlad kompetens inom konstruktion av tankar, tryckkärl, kolonner, WFI-utrustning samt CIP/SIP skiddar till läkemedels- och bioteknikindustrin.