Bildspel 3


Vision

Texor är verksamt i en framtidsbransch som befinner sig i ett mycket spännande skede. Våra kunder består av Bioteknik-, BioPharma- och traditionella läkemedelsbolag. Utvecklingen inom bioteknologi går snabbt och i takt med att nya tekniker och substanser upptäcks, ställs nya krav på underleverantörerna till läkemedelsbolagen.

Vid all framställning av läkemedel, oavsett om de framställs på traditionellt sätt med kemisk teknologi eller med hjälp av bioteknologi, ofta med proteiner som bas, så efterfrågar branschen produktionsutrustning av högsta möjliga kvalité.

En trolig utveckling är att våra kunder inom life science industrin, dvs. läkemedelsbolag och Biotech bolag, i allt större utsträckning pressas av ökad konkurrens.

Life science industrin kommer troligen att öka andelen inköp av avancerade och kompletta produktionssystem från etablerade systemleverantörer i syfte att minska sina egna kostnader inom inköp, logistik och kvalitet.

Vår vision är därför att bli en av värdens mest kostnadseffektiva och respekterade systemleverantör till den globala Life Science industrin.