Bildspel 4


Allmänt

Texor har en ändamålsenlig och flödesoptimerad produktionsenhet i Lycksele på drygt 4 000 kvm. Under 2005 byggdes i anslutning till verkstaden, en ny monteringshall på ca. 500 kvm. I produktionslokalen finns en automatisk transportör som förser de olika arbetsstationerna med material. I monteringshallen finns en travers med lyftkapacitet upp till 5 ton.