Bildspel 2


Texor idag

Texor har utvecklats till en systemleverantör för i huvudsak, life science industrin. Slutkunderna består framför allt av de stora Biotech- och BioPharma bolagen runt om i världen. Gemensamt för dessa kunder är de mycket stränga krav på kvalité, spårbarhet, leveranssäkerhet m.m. som ställs på Texor och övriga underleverantörer till dessa.

Texor har medvetet valt att enbart tillverka produkter och system i rostfritt stål som ett led i de stränga kvalitetskrav som ställs av aktörerna i life science branschen.