Bildspel 2


Kunder

Våra största kunder finns inom den s.k. life science industrin. De utgörs av stora och globala Bioteknik-, BioPharma- och läkemedelsbolag. Texor har också stora kunder inom livsmedelsindustrin samt företag som levererar produktionsutrustning till livsmedelsindustrin.

Gemensamt för alla dessa kunder är att de ställer mycket stora krav på kvalité och leveranssäkerhet.

De största kunderna är General Electric Healthcare Life Sciences, Tetra Pak och Alfa Laval.