Bildspel 2


Historik

1967 grundade Alfa Laval en enhet i Lycksele för tillverkning av skyltar m.m. och 1972 startade tillverkningen av komponenter i rostfritt stål, i huvudsak för egen försörjning till Alfa Laval.

1988 förvärvades Texor av nuvarande ägare, Carl Bennet genom det helägda bolaget Lifco AB. Under 1992 utvecklades ett samarbete med Pharmacia Biotech AB (numer del av General Electric Healthcare Life Sciences,) om tillverkning av s.k. kromatografi kolonner.

Som ett led i utvecklingen som underleverantör mot kvalitetsmedvetna kunder inom Life Science, genomfördes 2000 en kvalitetsprocess inklusive certifiering.

Under 2001 fördjupas samarbetet med GE Healthcare Life Sciences och tillverkning av en ny kromatografi kolonn, benämnd Chromaflow, startar.

I början av 2005 tas den nybyggda monteringshallen i drift. Den är anpassad för att klara montering av större kolonner och är utrustad med filtrerat luft system samt avjoniserat vatten.

I början av 2007 förvärvas Zetterströms Rostfria AB i Molkom som ett led i ökad fokusering på systemleveranser till den globala Life Science industrin.